Bli medlem i Podium

Som medlem i Podium får du gratis delta i workshops och andra medlemsaktiviteter. Du får ett tryggt nätverk som du kan vända dig till för kunskap, inspiration, råd och stöttning och där du får chans att utvecklas i din egen takt.

Är du intresserad av att starta en lokalförening i din stad/ort? Kontakta cecilia@podiumkultur.se