26173670_1565752763501208_5244010390959194211_o.png

Upfront Producer Network

Upfront är ett nätverk för musikproducenter som identifierar som kvinnor, transpersoner och icke-binära. Nätverket bildades hösten 2015 på grund av den manliga dominansen och ojämlikheten i musikbranschen.


blå undertext (1).png

Equalizer Magazine

Equalizer Magazine är en kulturtidning på webben, som strävar efter att arbeta ur ett intersektionellt, feministiskt och maktkritiskt perspektiv. Målet är att påverka och förändra kultursfären i en mer representativ och jämlik riktning.